Välkommen till


Leader Värmlands BergsLAG

Leader Värmlands BergsLAG omfattar kommunerna Filipstad, Karlskogas landsbygd, Kristinehamn och Storfors.

Leader Värmlands BergsLAG har ca 2.3 miljoner kronor/år att investera i projekt som stärker den lokala utvecklingen i leaderområdet. Arbetet bedrivs inom en ideell förening under överinseende av och i samarbete med länsstyrelsen och Jordbruksverket. Beslut fattas av LAG-gruppen (Local Actions Group) som består av en styrelse med 11 ordinarie och 11 ersättare representerade från ideella-, offentliga och privata sektorer.

Senast uppdaterad 2014-03-31 av Robert Olsson

Informationsansvarig: Robert P. Olsson