Ölme Fiber

Projektägare: Ölme fiber ekonomisk förening

Projektbeskrivning: Projektets mål är genomföra en detaljerad förstudie för att utreda vad som krävs för att vår bygd ska få tillgång till nödvändiga tjänster och funktion genom optisk fiberanslutning till samtliga hushåll inom Ölme socken. Genom stormöten och personliga möten hoppas Ölme Fiberföreningen få med sig stora delar av bygden.

Senast uppdaterad 2013-10-21 av Robert Olsson

Informationsansvarig: Robert P. Olsson